ვირტუალური ფეხბურთი
სიახლე! ორიგინალური პროექტი!
საინტერესო თამაში, დაფუძნებული რეალური საფეხბურთო მატჩების ვიდეო რგოლებზე.  ბუკმეკერული კანტორების სპორტულ ხაზთან მიახლოვებული მაღალი კოეფიციენტები.

 

ფსონის სახეობები: 

მასპინძელი(1)- პირველი (მასპინძელი ) გუნდისგამარჯვებამატჩში;
ფრე(Х)- შეჯიბრება დამთავრდება ზავით;
სტუმარი(2)- მეორე (სტუმარი) გუნდისგამარჯვებამატჩში;
ორმაგი შანსი
 1-Х- მატჩში პირველი გუნდის გამარჯვება ან ფრე;
 1-2 - მატჩში პირველი ან მეორე გუნდის გამარჯვება;
 Х-2- მატჩში ფრე ან მეორე  გუნდის გამარჯვება;
მატჩის ანგარიში- აუცილებელია მატჩის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობა, ფსონისთვის შემოთავაზებული ანგარიშების სია  გამოდის ეკრანზე მატჩის დაწყების წინ. ;

გოლების რაოდენობა- აუცილებელია  მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობა, ფსონისთვის შემოთავაზებული გატანილი გოლების შესაძლო რაოდენობა   გამოდის ეკრანზე მატჩის დაწყების წინ. ;

მეტი 2,5/ნაკლები 2,5- აუცილებელია გამოიცნოთ, 1,5 გოლზე მეტი თუ ნაკლები  იქნება გატანილი მატჩში.
გოლები-კი/გოლები-არა- გთავაზობთ გამოიცნოთ, იქნება თუ არა გატანილი გოლები მატჩში.

Login:tennis
Pass:1